Ons werk

Erve BE

Naar ontwerp van reitsema + partners architecten en Eelerwoude is een landgoed met een proeflokaal gerealiseerd in het Twentse landschap. Het landgoed is onderdeel van een groter plan waar een lokale ondernemer een impuls aan het landschap heeft gegeven. De bestaande landerijen in het plangebied liggen in zogenaamde kamers en worden omsloten door oude, stevige groene wanden. In het nieuwe landschap wordt elke kamer net anders ingedeeld en wordt microreliëf in het landschap beter zichtbaar gemaakt. De gebouwen op het landgoed worden gekenmerkt door hun slanke plattegrond en rustig vormgegeven dakvlakken, die als vanzelfsprekend in het landschap liggen.

Slanke vormgeving

Het hoofdgebouw en de beide bijgebouwen liggen als lange lijnen in de zogenaamde Twentse kamers. Dit effect wordt versterkt door een dubbele bomenlaan die enerzijds de oprit tot het erf aankondigt en anderzijds de contouren van de landschappelijke kamer begrenst. De woning en de bijgebouwen liggen op twee assen en hebben een sterke relatie met het landschap middels zichtlijnen richting het dal van de Regge, richting een solitaire boom en dwars door de woning. De as waarop de woning staat, vormt tevens de overgang tussen de natuurgronden en het erf. De gebouwen worden gekenmerkt door hun slanke plattegrond en rustig vormgegeven dakvlakken, die als vanzelfsprekend in het landschap liggen.

Erve BE — overgang tussen natuurgronden en het erf

Oude Twentse schuren

De lange volumes op het landgoed refereren aan de oude Twentse schuren, die worden gekenmerkt door hun lage goot. Door de moderne gebinten en het veelvuldig gebruik van glas ontstaat een eigentijdse verwijzing naar de archetypische schuur. Op het landgoed vormt de ruimte tussen het hoofdgebouw en de beide bijgebouwen een erf, waar geheel naar plaatselijk gebruik flexibel gebruik van gemaakt kan worden. Om het halfverharde erf ligt voornamelijk natuurlijk grasland, met verschillende beheerniveaus. De gronden aan de westzijde van de woning worden ingericht als grasland met extensief maaibeheer. Dit betreft droog, kruidenrijk grasland. Door het aanzetten van het microreliëf op deze plekken kunnen deze nat-droog gradiënten versterkt worden, en kan zich – naast droog, kruidenrijk grasland – ook bloemrijk grasland ontwikkelen.

Minimaal energieverbruik

Om te voldoen aan de hoge duurzaamheidsambities werd de woning in houtskeletbouw uitgevoerd met een hoge isolatiewaarde. Dankzij de efficiënte installatie met onder meer een warmtepomp en een zonneweide buiten het zichtveld is het energieverbruik tot een minimum beperkt.

Contact opnemen

Verfijnde detaillering

Het gebouw staat op een betonnen plint die de droogloop om de woning definieert. De gevel, de kozijnen en de gebinten werden allen in voorvergrijsd hout gerealiseerd om de relatie tussen binnen en buiten verder te versterken. De gevel biedt op diverse plekken een blik door de woning maar verzorgt tevens voldoende privacy. De woning werd ontworpen op de maat van de voorvergrijsde latten om bij te dragen aan de verfijning van het gebouw. Het dak werd in gepatineerd zink met een relatief hoge felsnaad uitgevoerd, zodat het reliëf ook van afstand waar te nemen is. Door geen goot op te nemen kon de dakrand minimaal worden uitgevoerd.

Natuurlijke materialen

De woning wordt gekenmerkt door een sterke relatie tussen het interieur en exterieur. Een lange gang aan de gevel verbindt de verschillende functies. Dankzij grote ramen wordt het landschap ingekaderd. De facilitaire functies zijn dichtbij de entree ondergebracht en de woonkamer en keuken wordt onderbroken door een veranda die tevens toegang biedt tot een terras in de wei. Vero Interieur ontwierp het interieur, waarbij natuurlijke materialen een belangrijke rol speelden. De slaapvertrekken zijn op het Zuid-Oosten georiënteerd om optimaal te kunnen genieten van de opkomende zon. Vanuit de hoofdslaapkamer is er uitzicht op een solitaire boom in een landschap dat gekenmerkt wordt door hagen en bomenrijen.

Erve BE — slanke vormgeving

Erve BE — relatie tussen binnen en buiten

Erve BE — gebint aan kopgevel

"Wat ons betreft worden we hier met z'n allen oud."

Veronique Bolscher, publicatie Twentelife

Erve BE in binnenste buiten

Goed werk blijft niet onopgemerkt.

  • Erve BE als publicatie in het blad TwenteLife

Project credits

  • Architectuur

    reitsema + partners architecten

  • Team

    Theo Reitsema, Dennis Weerink, Tim de Graag, Jacob Kunst

  • Interieurontwerp

    Vero interieur, Enter

Zwembad Enschede