Projectmanagement

Onder de dienst ‘projectmanagement’ verstaan wij het opstellen van een plan van aanpak, planning en programma van eisen aan het begin van het proces tot het inkopen en begeleiden van het ontwerpteam gedurende het proces op basis van kosten en planning.

Contact

Een goed lopend proces levert zoveel meer op.

Wij zijn creatief in het bedenken van oplossingen. We helpen mensen verder komen. Door ons unieke proces werken we naar een hoogst mogelijke prijs-kwaliteit verhouding. Een goed proces met aandacht voor kwaliteit, tijd en kosten leidt tot een goed eindresultaat. Wij brengen uw plannen daadwerkelijk tot leven.

Kennismaking — Het begint met een kennismaking. Een vrijblijvend, oriënterend gesprek waarin we luisteren naar uw wensen en dromen en toelichting geven over bouwkosten en het proces.

Haalbaarheid — We toetsen uitgangspunten, budget en ambitie, wat we vertalen in een plan van aanpak.

Structuurontwerp — In het structuurontwerp (schetsontwerp) vertalen we de wensen naar een ruimtelijke concept. Er ontstaat een eerste beeld van uw project in 2D en 3D.

Voorlopig ontwerp — Het structuurontwerp en uw opmerkingen worden meegenomen in de volgende ontwerpfase. Het doel van het voorlopig ontwerp is het in hoofdlijnen vaststellen van de vorm en de maat van het ontwerp. Tevens toetsen we het ontwerp door middel van een kostenraming.

Definitief ontwerp — In deze fase werken we het voorlopig ontwerp verder uit, bepalen we de materialisatie en worden principedetails uitgewerkt. Daarnaast verwerken we advies van overige adviseurs, onder andere constructie en installatie, om uiteindelijk het ontwerp definitief te stellen.

Omgevingsvergunning — Het ontwerp wordt gereed gemaakt voor de omgevingsvergunning. Hierbij voeren wij de communicatie met de gemeente en verzorgen/begeleiden we het proces.

Technisch ontwerp — In het technisch ontwerp verzorgen we de engineering van uw project. De technische tekeningen en details worden in deze fase nog verder gespecificeerd, zodat de aannemer exact weet wat er gemaakt moet worden. De stukken vormen de basis voor een goede prijsvorming.

Bouwbegeleiding & contractvorming — Zoekt u een architect die ook bouwbegeleiding kan verzorgen? Wij kunnen u helpen met het zoeken naar de aannemer en de bijbehorende contractvorming. We zorgen van te voren samen voor de bouwvoorbereiding waarna we tijdens de realisatie bouwbegeleiding uitvoeren.

Wij zijn een full-service bureau. We helpen u graag verder met onze diensten.

Wij ontwerpen gebouwen die langer meegaan. Een tijdloos ontwerp is de meest duurzame investering.

We streven naar energieleverende gebouwen met een minimaal onderhoud. Onze visie op duurzaamheid leidt tot efficiënte gebouwen en draagt tevens bij aan het comfort van de gebruikers.

Een goed ontworpen gebouw kan geld opleveren.

Wij hebben een aantoonbare ervaring om gebouwen te ontwerpen die passen bij de gebruiker en diens klanten of werknemers. Door een analyse te maken van uw organisatie en brainstormsessies te houden, komen we samen achter de kern van de vraag. Dit leidt tot gebouwen met gezondere werknemers, minder personeelsverloop, meer werkplezier, hogere productiviteit en betere verkoopresultaten. Heeft u interesse in deze werkwijze? Vraag ons naar de mogelijkheden.

Villa SR